pondělí 9. července 2018

Držte si klobouky...

Teď se tedy můžeme podívat, co jsme to vlastně stvořili. Já ale doporučuji zatím jen tak nahlédnout:
cd c:\project
creatodo(0,0)
verfrac
Skript creatodo je právě ten , který je zodpovědný za vygenerování tratě (to je to první číslo v závorce, nula odpovídá r00.kml) a poté nám ji graficky předvede (otevře se okno Figure1). Někdy to není hezký pohled...
Naštěstí je zde ještě verfrac, ten nám nabídne trochu lepší pokoukání...
Zde stojí za to si povšimnout písmenek S (start) a E (end), jakožto i značek, které dělí trať na deset stejných dílů. A hned si vysvětlíme proč...
Creatodo toho totiž umí trochu víc:
a) šířka cesty - otevřeme si skript v Notepadu++ a najdeme řádek číslo 6. Hodnoty proměnných elestrecho a elancho vidíme hned nad tím, ale můžeme zadávat i přímé číselné informace a dokonce proměnlivou šířku tratě. Ta už musí být v hranaté závorce a tvoří ji vždy dvojice hodnot - prvá značí šířku v metrech, druhá hranici platnosti v desetinách délky tratě (zde se orientujeme podle toho, co už nám ukázal verfrac). Hodnoty ve složené závorce, ať už to jsou hranaté závorky, nebo číselné hodnoty, platí pro všechny úseky a postupují od r00.kml přes r01.kml až k poslední odbočce.
b) délka polygonu - těž spacing je nastavena na 5 metrů, ale pokud máme trať s více ostrými vracáky, rozhodně si s tím můžeme pohrát. Je to v řádku č.8, číslo přímo za rovnítkem. Pro puntičkáře, kteří by chtěli různé hodnoty na různé části tratě (např. různě zakroucené), mám malý příklad, jak se to dělá: panel_length=[5 4 5 4.5];
c) šířka krajnice - můžeme nastavit na řádku č.9. Jedná se o to, jestli mají být okraje tratě zcela konstantní (asfalt na hlavních cestách - hodnota 0), nebo mírně měnící svou šířku (zapadlé silničky, polňačky - hodnota do 2.5). Ale samozřejmě se to dá řešit i texturou.˝
d) nerovnost povrchu - ta už se dá nastavit přímo v Octave při volání skriptu - je to ten druhý parametr v závorce. Nulová hodnota značí úplně hladký asfalt, ostatní až do 0,35 stoupající hrbolatost cesty. Samozřejmě se dá v rámci jedné tratě měnit pomocí hranatých závorek, stejně jak jsme to dělali u šířky a spacingu.
Nemám to ještě praxí ověřené, ale myslím si, že výsledek závisí také na hodnotě spacingu - čím delší polygon, tím plynulejší nerovnosti. Je třeba to vyzkoušet.
e) hloubka příkopů - tato, zatím poslední"fičůrka" ještě nemá pevné úmístění ve skriptu, takže o ní napíšu jen telegraficky - je to voláno z řádku 52  v "creatodo.m" a nastavení hodnot je prozatím na řádku 5: ditch_depth={[1 0.25 0.3 0.75 1] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3}
Opět - první číslo značí hloubku příkopu, druhé délku úseku v desetinách délky tratě. Ostatní za hranatou závorkou platí pro každou další odbočku...
f) jemné doladění elevace - ve skriptu je elevační nástroj (stará dobrá dar_altura) volán z řádku 31 a právě poslední hodnota v závorce (0 nebo 1) nám umožní vyvolat během provádění skriptu editační okno. Ovšem, není to povinné, v základním nastavení se to přeskakuje.
Činnost tohoto skriptu si popíšeme příště,stejně jako ostatní nastavení dar_altury.

Žádné komentáře:

Okomentovat