čtvrtek 19. července 2018

Dohromady

Tak, když jsme se nabažili testování a ladění elevace, zpět do okna Octave. Alespoň v tom případě, že naše trať obsahuje nějakou odbočku. Mám na mysli odbočku, po které se bude jezdit. Pak ji zpracujeme stejně jako hlavní trať, v závorce u creatodo změníme první nulu za jedničku, dvojku, trojku...
Například takto se zpracovává nejdelší kus tratě:
creatodo(1,0)
verfrac

Po dokončení všech odboček už máte ve složce Output všechny potřebné soubory pro svou budoucí trať:
- r00_01 představuje "driveable" terén celé tratě (využije se pouze u tratí bez dalších odboček)
- r00_02 je "nondriveable", např tam, kde bude od tratě vidět trochu dál, ale už se tam nemá vjet.
- r00_03 a r00_04 stěna z každé strany tratě, která může mít dvojí využití. Buď jako pevná kolize, bránící vypadnutí z "driveable" terénu, nebo jako "treewall", který opticky odděluje okolí tratě a pozadí (far scenery).
Stejně jsou na tom i další odbočky r01_0104, r02_0104 a tak dál.
Pokud ale vaše trať povede jenom po r00_01 a ostatní odbočky jsou jen "na parádu", pravděpodobně jste se s tím stejně nepiplali a tak možná nepohrdnete možností, jak zadat skriptu creatodo, aby zpracoval včechno naráz - vytvoříme seznam:
for h=0:3,creatodo(h,0);end
V tomto případě budou zpracovány soubory r00.kml, r01.kml, r02.kml a r03.kml naráz podle nastaveni v creatodo s hrbolatostí 0. Zajímavé je také vyzkoušet, jestli se za pomoci hranatých závorek místo té druhé nuly dá zvolit pro každou odbočku jiná hrbolatost. Prochází to, když se závorky oddělí čárkou. Zde je příklad:
for h=0:2,creatodo(h,0,[0 0.5 0.15 0.75 0.1],[0.1 0.4 0.3 0.5 0.1],0);end
Pro upřesnění - zpracovány budou soubory r00 až r02 podle nastavení v creatodo (tam se zadávají "multihodnoty" obdobně) s hrbolatostí nula pro první trať a podle obsahu závorek pro r01 a r02. Je samozřejmé, že pokud pak použijeme pro první export z Wallaby soubor r00_01 jako základ pro kolizi terénu, tak bude bez hrbolatosti. Pro test to stačí, ale pro finální verzi terénu už budeme muset použít sloučené r01_01 a r02_01.

Žádné komentáře:

Okomentovat